Zespół Sonata – reportaż

W skład realizacji wchodziły: